Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Vạn Cát

Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Vạn Cát

Được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hà
Nội cấp: Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016889 ngày 20/4/2007.

Trụ sở chính: Số nhà 40, Tập thể Thuỷ Sản, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Phòng cháy : 024. 62861418 Quan Trắc : 0971069688

Email : info@vancat.com.vn

Website : www.vancat.com.vn

Follow Us On Social
 

Hệ thống quan trắc tự động là hệ thống giám sát khí thải của nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp đã qua xử lý các yếu tố ô nhiễm thải ra ngoài môi trường. Hệ thống sẽ theo dõi các chỉ số đo được tại các điểm lắp đặt và truyền thông tin về trung tâm kiểm soát ô nhiễm.

 

Hệ thống quan trắc khí thải tự động DCEN được thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và nghị định 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE

Đối tượng thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục được quy định rõ trong nghị định 40/2019/NĐ-CP. Trong đó, tại điều 47, một số đối tượng phải thực hiện lắp đặt trạm CEMS đã được quy định rõ, bao gồm:a) Dự án, cơ sở thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục I Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Các lò đốt chất thải nguy hại; các lò đốt chất thải của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh;
c) Khí thải của các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
d) Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;
đ) Các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Cũng theo nghị định 40/2019/NĐ-CP, thời hạn để các đối tượng trên phải lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục là ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trừ một số trường hợp cụ thể như các doanh nghiệp đang chuẩn bị làm lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mới, việc lắp đặt trạm quan trắc khí thải liên tục, tự động là cần thiết để có thể vận hành thử nghiệm ĐTM. Hoặc đối với một số đơn vị có giấy phép nhập khẩu phế liệu chuẩn bị hết hạn hoặc sắp gia hạn, sau khi có lắp đặt trạm quan trắc khí thải online và truyền dữ liệu về sở TNMT địa phương thì sẽ được tích hợp các thông số lên trên giấy phép nhập khẩu phế liệu mới.

Dưới đây là trích dẫn các đối tượng phải thực hiện lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục theo phụ lục I, nghị định 40/2019/NĐ-CP: 

STT Loại hình Công suất
1 Sản xuất gang, thép Từ 200.000 tấn/năm trở lên
2 Nhiệt điện Tất cả, trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt
3 Sản xuất clinker, xi măng Tất cả
4 Sản xuất hóa chất, phân bón hóa học Từ 10.000 tấn/năm trở lên
5 Công nghiệp lọc, hóa dầu Tất cả
6 Cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp Từ 20 tấn hơi/giờ trở lên (tính cho tổng công suất các lò hơi), trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khíđốt, dầu DO
7 Sản xuất thủy tinh Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên, trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt
8 Sản xuất gạch, ngói Tổng công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói trở lên, trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt
9 Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, lò đốt chất thải rắn công nghiệp thông thường Từ 3 tấn/giờ trở lên
10 Lò đốt chất thải nguy hại; lò đốt chất thải y tế Từ 0,5 tấn/giờ trở lên
11 Cơ sở có sử dụng lò dầu tải nhiệt Từ 3,5 triệu kcal/giờ trở lên (tính cho tổng công suất các lò), trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI DCEN

 • RẤT ĐA DẠNG TRONG SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP – CUNG CẤP SẢN PHẨM PHÙ HỢP NHẤT VỚI KHÁCH HÀNG
 • CHẤT LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ TỐT NHẤT – ĐỘI NGŨ CÔNG TY DÀY DẶN KINH NGHIỆM VÀ TẬN TÂM
 • GIÁ THÀNH TỐT TRÊN THỊ TRƯỜNG – CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ THÀNH VÔ ĐỊCH.

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG VÔ CƠ NOx, SO2, CO, O2…BỤI, LƯU LƯỢNG, NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT

LỰA CHỌN 1: THIẾT BỊ GIÁ THÀNH PHẢI CHĂNG

FEP CEMS2000, Zetian em-5 GIÁ VÔ ĐỊCH – KHÔNG THỂ TỐT HƠN

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải PT-500
 • Bộ Đo bụi DMS-100 / MS-1000
 • Hệ thống quan trắc khí thải tự động ZETIAN EM-5
 • Hệ thống quan trắc khí thải tự động FEP-CEMS1000
 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải FEP-TPF100
 • Bộ Đo bụi FEP-DM204

LỰA CHỌN 2: THIẾT BỊ SỬ DỤNG BỘ PHÂN TÍCH FUJI NHẬT BẢN DO DCEN THIẾT KẾ

DCEN CEMS2000 BỘ PHÂN TÍCH FUJI NHẬT BẢN

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải DCEN- TPF100
 • Bộ Đo bụi DCEN-LS204
 • Thiết bị quan trắc khí thải tự động DCEN-CEMS2000

LỰA CHỌN 3: THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CHẤT LƯỢNG CAO

FPI CEMS2000 THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CHẤT LƯỢNG CAO

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải FPI TPF 100
 • Bộ Đo bụi LSS-2004
 • Tủ CEMS-2000

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG HỮU CƠ VOCS (HYDRO CARBON, BENZEN…) BỤI, LƯU LƯỢNG, NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT

LỰA CHỌN 1: THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CHẤT LƯỢNG CAO

FPI EXPEC2000-VOC THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CHẤT LƯỢNG CAO

 • Hệ thống quan trắc khí thải tự động EXPEC2000-VOC
 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải FPI TPF 100
 • Bộ Đo bụi LSS-2004

LỰA CHỌN 2: THIẾT BỊ GIÁ THÀNH PHẢI CHĂNG

FPI EXPEC2000-VOC THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CHẤT LƯỢNG CAO

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải DCEN- TPF100
 • Bộ Đo bụi DCEN-LS204
 • Hệ thống quan trắc khí thải tự động DCEN2000-VOC
No Comments

Post A Comment