Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC02 – Hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

Mẫu PC02 Nghị định 136 – Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

Thông tin mẫu PC02 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC02
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC02

……(1)……

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

 

 ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ BẰNG ĐƯỜNG SẮT

_____________

Kính gửi: …………(2)………..

Tên tổ chức đề nghị: ……………………………..(1)…………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………… Fax: …………………… Email:………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………..

Thông tin về người điều khiển phương tiện và người áp tải (nếu có):……(3)…..

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ là các hàng hóa sau:

TT Tên hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ Số UN Loại nhóm hàng S hiệu

nguy hiểm

Khối lượng vận chuyển Ga đi

Ga đến

1
2

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bao gồm:……………………………………………(4)…………………………………………………………………….(1)………….cam kết bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ./.

…………., ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Ghi chú:

(1) Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy phép;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép;

(3) Ghi các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD/Hộ chiếu (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến) đã được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Liệt kê theo quy định tại Điều 9 Nghị định số /2020/NĐ-CP.

► Xem thêm:  TCVN 13418:2021 PCCC – Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay

Tải về mẫu PC02 nghị định 136

Tải về bản gốc biểu mẫu PC02 bằng cách nhấn [TẢI VỀ] bên dưới.

Mẫu PC02 – Nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

mau pc02 nghi dinh 136

Truy cập tất cả biểu mẫu PCCC

Bấm vào bài viết: Biểu mẫu công tác PCCC

Để xem toàn bộ các biểu mẫu PC01 đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về phòng cháy. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH: Chế độ đối với người được điều động PCCC


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *