Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC04 – Bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính

Mẫu PC04 Nghị định 136 – Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về PCCC

Thông tin mẫu PC04 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC04
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC04 

……(1)……

……(2)……

_________

Số: …./HD-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

 

 PHIẾU HƯỚNG DẪN BỔ SUNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

_______________

Họ tên người nộp hồ sơ: …………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ………………………cấp ngày: ……/……/………..,

Cơ quan, đơn vị công tác: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………….. Email: ………………………………………………..

Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (nếu có):………………………………………

Nội dung yêu cầu giải quyết: …………………………..(3)……………………………

đối với …………………………………………(4)…………………………………………….

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:

  1. …………………………………………………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………………………………………………..
  3. …………………………………………………………………………………………………..
  4. …………………………………………………………………………………………………..

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nếu có vướng mắc, ông/bà vui lòng liên hệ với…………….(2)…………, số điện thoại: …………….để được hướng dẫn./.

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……….

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp của đơn vị tiếp nhận hồ sơ;

(2) Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện, hộ gia đình, cá nhân; Phê duyệt phương án chữa cháy; Huấn luyện, kiểm tra, cấp/cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; Kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Cấp/cấp đổi/cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Cấp/cấp đổi/cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Ghi tên công trình/cơ sở/khu dân cư/hộ gia đình/cơ quan, tổ chức/phương tiện/cá nhân.

Tải về mẫu PC04 nghị định 136

Tải về bản gốc biểu mẫu PC04 bằng cách nhấn [TẢI VỀ] bên dưới.

Mẫu PC04 – Nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

mau pc04 nghi dinh 136

Truy cập tất cả biểu mẫu PCCC

Truy cập bài viết: Biểu mẫu dùng trong công tác PCCC

Để xem toàn bộ các biểu mẫu PC01 đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về phòng cháy. Xin vui lòng liên hệ!

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  TCVN 12366-2:2022: Phương tiện bảo vệ cá nhân chữa cháy – P2


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *