Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC05 – Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Mẫu PC05 Nghị định 136 – Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Thông tin mẫu PC05 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC05
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC05

……(1)……

……(2)……

________

Số: …. /PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

 

 GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ

Theo đề nghị của: ………………………………..(3)……………………………………….,

…………………………. (2) ……………………. cho phép:

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: ………………….(3)……………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………… Điện thoại……………………………

Đại diện là ông/bà: ………………………………………. Chức danh: ………………………….

Được phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ ghi tại trang ………, đồng thời chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện phải có trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của phương tiện và chấp hành đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình vận chuyển.

Thời hạn của giấy phép:……………………….. ./.

Nơi nhận:

– ………………

– Lưu:……….

…………., ngày …… tháng …… năm ……….
………………(4)………………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú ý:

Những quy định trong quá trình vận chuyển:

– Người điều khiển, người làm việc trên phương tiện phải có Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

– Giấy phép này phải xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Không dừng, đỗ phương tiện chở hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ ở nơi tập trung đông người.

– Khi cần nghỉ lại đêm trên đường phải thông báo cho cơ quan Công an sở tại biết./.


Ghi chú: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ in trên khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh lam nhạt, ở giữa lưới bảo vệ có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Công an cấp giấy phép;

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

DANH MỤC HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ ĐƯỢC PHÉP VẬN CHUYỂN

(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số…….ngày……tháng…….. năm……… của…………(2)…………….)

_______________

TT Tên hàng hóa

nguy hiểm

Số hiệu UN Loại,

nhóm hàng

Số hiệu

nguy hiểm

Khối lượng vận chuyển Ghi chú (1)

Ghi chú:

(1) Đối với trường hợp vận chuyển theo chuyến trên đường bộ và đường thủy nội địa: Ghi thông tin về phương tiện (biển số đăng ký, thời hạn kiểm định, trọng tải được phép chở) và thông tin về người điều khiển phương tiện, người áp tải (họ và tên, ngày tháng năm sinh, hạng giấy phép điều khiển phương tiện); ghi hành trình, lịch trình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, ga đi, ga đến.

Tải về mẫu PC05 nghị định 136

Tải về bản gốc biểu mẫu PC05 bằng cách nhấn [TẢI VỀ] bên dưới.

Mẫu PC05 – Nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

mau pc05 nghi dinh 136

Truy cập tất cả biểu mẫu PCCC

Truy cập bài viết để xem toàn bộ: Biểu mẫu dùng trong công tác PCCC

Để xem toàn bộ các biểu mẫu PC01 đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về phòng cháy. Xin vui lòng liên hệ!

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy gốc nước – Phần 1


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *