Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC06 – Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Mẫu PC06 Nghị định 136 – Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC06 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC06
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC06

……(1)……

________

 

Số:………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

…………., ngày ….. tháng ….. năm ………

ĐỀ NGHỊ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

______________

Kính gửi: …………………..(2)…………………………

……..(1)……. đề nghị Quý cơ quan…….(3)…….của dự án/công trình/phương tiện……..(4)…….. với các nội dung chính sau:

 1. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN
 2. Tên dự án/công trình/phương tiện: …………………………………………………
 3. Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện:……………………..; thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại): ………………………………………………………………………………………..
 4. Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………
 5. Đại diện chủ đầu tư (nếu có):…………………………………………………………..
 6. Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: ……………………………………………….
 7. Tổng mức đầu tư: ………………………………………………………………………….
 8. Đơn vị tư vấn thiết kế: ……………………………………………………………………
 9. Quy mô dự án/công trình (chiều cao, số tầng, công năng,…); quy mô, tính chất phương tiện (kích thước, dung tích, trọng tải, số người, vùng hoạt động,…):……………………
 10. Các thông tin khác (nếu có): ………………………..(5)……………………………..
 11. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM
 12. Hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số …../2020/NĐ-CP (6).
 13. Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư/chủ phương tiện (trong trường hợp chủ đầu tư/chủ phương tiện ủy quyền cho đơn vị khác).
 14. Các văn bản khác có liên quan đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp trước đây.

………….(1)………… đề nghị Quý cơ quan ……………..(3)……………………./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị/cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: Góp ý về phòng cháy và chữa cháy đồ án quy hoạch; chấp thuận địa điểm xây dựng; góp ý về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới;

(5) Nội dung thiết kế điều chỉnh; nội dung thiết kế cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của dự án/công trình; nội dung thiết kế hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(6) Liệt kê thành phần hồ sơ, tài liệu.

Tải về mẫu PC06 nghị định 136

Tải về bản gốc biểu mẫu PC06 bằng cách nhấn [TẢI VỀ] bên dưới.

Mẫu PC06 – Nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

mau pc06 nghi dinh 136

Xem toàn bộ biểu mẫu PCCC

Truy cập bài viết để xem toàn bộ: Biểu mẫu trong công tác PCCC

Để xem toàn bộ các biểu mẫu PC01 – PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về phòng cháy. Xin vui lòng liên hệ!

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  TCVN 13316-3:2021 – Về PCCC – Xe Ô Tô Chữa Cháy Bằng Bọt


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *