Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC07 – Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Mẫu PC07 Nghị định 136 – Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC07 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC07
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC07

……(1)……

……(2)……

_________

Số: …/TD-PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày …..tháng…..năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số…………… ngày …..tháng…..năm…….. của: …...……..(3)……....…….

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: ……………. Chức vụ: ……………..

……………………(2) …………………..

CHỨNG NHẬN:

 ………………………………………..(4)……………………………………………………….

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: ……………………………………………….

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: ……………………………………………………………

Đơn vị tư vấn thiết kế: ……………………………………………………………………

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Quy mô dự án/công trình/phương tiện và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./.

Nơi nhận:
– ……………………….;
– ……………………….;
– Lưu: ………………..
…………., ngày ….. tháng ….. năm ………
………………(5)……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC

TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy….số ……./TD-PCCC ngày ……/…../……… của ……….(2)………)

____________

TT Nội dung Ghi chú
I  QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN  
2
II  DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ

 Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./.

Ghi chú: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu vàng nhạt, ở giữa lưới bảo vệ có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ban hành giấy chứng nhận thẩm duyệt;

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới được thẩm duyệt;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Tải về mẫu PC07 nghị định 136

Tải về bản gốc biểu mẫu PC07 miễn phí bằng cách nhấn (TẢI VỀ) bên dưới.

Mẫu PC07 – Nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

mau pc07 nghi dinh 136

Xem tất cả biểu mẫu PCCC

Truy cập bài viết để xem toàn bộ: Biểu mẫu trong công tác PCCC

Để xem toàn bộ các biểu mẫu PC01 cho đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về thiết bị & dịch vụ PCCC. Xin vui lòng liên hệ!

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  TCVN 13418:2021 PCCC – Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *