Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC09 – Văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Mẫu số PC09 Nghị định 136 – Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC09 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC09
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC09

……(1)……

……(2)……

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

 
Số: ……/TD-PCCC&CNCH …………., ngày ….. tháng ….. năm ………  

Kính gửi: …………………..(3)……………………

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày …..tháng…..năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số ………………… ngày ……tháng…..năm ………. của ………………………………………

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy số………… ngày ……tháng……năm………. của ……….(4)………..

……………………………(2)………………………….. đồng ý về thiết kế phòng cháy và chữa cháy đối với các nội dung sau:

  1. THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ/CẢI TẠO, THAY ĐỔI TÍNH CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH/HOÁN CẢI PHƯƠNG TIỆN
  2. NỘI DUNG THẨM DUYỆT

Quy mô dự án/công trình/phương tiện và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về điều chỉnh phòng cháy và chữa cháy được kèm theo văn bản này./.

Nơi nhận:

– ……………………….;
– ……………………….;
– Lưu: ………………..

………………(5)……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC

TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Kèm theo văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số …………..ngày ……tháng….năm……… của ……….(2)………)

TT Nội dung Ghi chú
I  QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  
II  DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ THIẾT KẾ ĐIỀU CHỈNH

Ghi chú: Văn bản thẩm duyệt in trên giấy khổ A4;

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ban hành văn bản thẩm duyệt;

(3) Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện;

(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Tải về mẫu PC09 nghị định 136

Tải về bản gốc biểu mẫu PC09 MIỄN PHÍ bằng cách nhấn TẢI VỀ bên dưới.

Mẫu PC09 – Nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

mau pc09 nghi dinh 136

Truy cập danh sách biểu mẫu PCCC

Bấm trực tiếp vào bài viết này để xem toàn bộ: Biểu mẫu dùng trong PCCC

Để xem toàn bộ các biểu mẫu PC01 cho đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về thiết bị & dịch vụ PCCC. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Mẫu PC04 – Bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *