Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC12 – Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC

Mẫu số PC12 Nghị định 136 – Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC12 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC12
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC12

……(1)……

……(2)……

__________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

…………., ngày ….. tháng ….. năm ………

Kính gửi: ……….…(3)……..………..

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày …..tháng…..năm 2020

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số …………/TD-PCCC ngày …..tháng…..năm……… của ……………….(2)………………

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số……………… ngày…..tháng…..năm………của: …………….(3)……………..

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: …………………… Chức vụ: ……………

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày ….tháng…..năm……. của………,

………………(2)…………….. chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của (4)………… với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: …………………………………………………….

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: …………………………………………………………………

Đơn vị tư vấn giám sát: ………………………………………………………

Đơn vị thi công: …………………………………………………………………………………

Quy mô công trình/phương tiện:……………………………..………………

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

…………………………………………………………………………………………………………..

Các yêu cầu kèm theo:

– Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan;

– Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng;

– …………………………………………(5)……………………………………………………………

Nơi nhận:
– ……………………….;
– ……………………….;
– Lưu: ………………..
………………(6)……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;

(3) Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện;

(4) Tên công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

(5) Ghi các yêu cầu khác khi cần thiết;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Tải về mẫu PC12 nghị định 136

Tải về bản gốc biểu mẫu PC12 MIỄN PHÍ bằng cách click [TẢI VỀ] phía bên dưới.

Mẫu PC12 – Nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

mau pc12 nghi dinh 136

Truy cập danh sách biểu mẫu PCCC

Bấm vào bài viết này để xem toàn bộ: Biểu mẫu sử dụng trong công tác PCCC

Để xem toàn bộ các biểu mẫu PC01 → PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về thiết bị & dịch vụ PCCC. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  TCVN 13316-1:2021 về Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *