Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC13 – Quyết định tạm đình chỉ hoạt động PCCC

Mẫu số PC13 Nghị định 136 – Quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC13 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC13
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC13

……(1)……

……(2)……

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

…………., ngày ….. tháng ….. năm ………

Số: …/QĐTĐC-…

 QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ hoạt động

___________

………………………. (3) ……………………….

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số /2020/NĐ-CP ngày ….. tháng …. năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Biên bản kiểm tra …………………………………………………………………..

lập ngày ….. tháng ….. năm ……… của ………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ hoạt động đối với: ………………….. (4) …………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Do ông/bà: ……………………….. là ……………………… (5) ………………………….

kể từ …. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ……. đến ….. giờ ….. phút, ngày ……

tháng ….. năm ………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ……

Điều 3.

Ông/bà: …………………………………………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Ông/bà: ……………………………………….. bị tạm đình chỉ hoạt động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– ……………………….;
– Lưu: ………………..
………….(6)………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan của người ra quyết định;

(3) Thẩm quyền ban hành quyết định;

(4) Tên công trình, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân, địa điểm hoặc khu vực xuất hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ, không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(5) Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Tải về mẫu PC13 nghị định 136

Tải về bản gốc biểu mẫu PC13 MIỄN PHÍ bằng cách click [TẢI VỀ] phía bên dưới.

Mẫu PC13 – Nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

mau pc13 nghi dinh 136

Toàn bộ danh sách biểu mẫu PCCC

Bấm vào đây để xem toàn bộ: Biểu mẫu dùng trong PCCC. Đây là bộ biểu mẫu từ PC01 → PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về sản phẩm & dịch vụ PCCC. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Mẫu Quyết Định Thành Lập Đội PCCC Cơ Sở [Mới Nhất]


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *