Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC21 – Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC21 Nghị định 136 – Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Thông tin mẫu PC21 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC21
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC21

……(1)……

……(2)……

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……….

Số: …./………

ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

____________

Kính gửi: …………………..(3)………………………….

Đơn vị: ………………………………………….(2)……………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 33 Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày …..tháng….năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Từ ngày …..tháng…..năm…. đến ngày …..tháng…..năm……, ……….(2) ……… đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho …………….(4)……………..Địa điểm tổ chức: ……………………………………………………

Tổng số người được huấn luyện: ……… (có danh sách kèm theo).

………………………(2)……………………. đề nghị …………………..(3)……………….. tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ./.

Nơi nhận:
– ……………………….;
– ……………………….;
– Lưu: ………………..
…………..(5)…………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện;

(4) Đối tượng đã được huấn luyện;

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở.

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

(Kèm theo Công văn số: ………. ngày ….tháng…..năm……… của …………(2)……………)

_____________

mau pc21 nghi dinh 136

Tải về tài liệu mẫu số PC21 nghị định 136

Tải về bản word mẫu số PC21 MIỄN PHÍ bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC21 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Danh sách biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Biểu mẫu dùng trong công tác PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về sản phẩm và dịch vụ PCCC. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  TCVN 12366-1:2022: Phương tiện bảo vệ cá nhân chữa cháy


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *