Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC24 – Đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC24 Nghị định 136 – Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện

Thông tin mẫu PC24 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC24
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC24

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

 

ĐỀ NGHỊ

CẤP ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

_____________

Kính gửi: ……………………(1)…………………….

Tôi là: …………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:………………………. Ngày cấp:……………………….

Nơi làm việc/thường trú: ……………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Ngày ….. tháng …… năm ………., tôi được ……………………(1)…………….. cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ.

Do: Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bị hư hỏng/mất.

Đề nghị quý cơ quan……………….(2)………………… Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

    ………………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: 

(1) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận huấn luyện;

(2) Ghi một trong các nội dung: Cấp đổi, cấp lại.

mau pc24 nghi dinh 136

Tải về mẫu số PC24 nghị định 136

Tải về tài liệu mẫu số PC24 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP MIỄN PHÍ bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC24 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Danh sách các biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Biểu mẫu dùng trong PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  TCVN 13316-2:2022 về PCCC: Xe Ô Tô Chữa Cháy Xi Téc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *