Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC25 – Biên bản kiểm định phương tiện PCCC

Mẫu số PC25 Nghị định 136 – Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC25 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC25
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

PCCC Thành Phố Mới giới thiệu mẫu PC25 nghị định 136.

Mẫu số PC25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

 

BIÊN BẢN

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

____________

Hồi ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ……. tại: …………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo văn bản đề nghị kiểm định ngày…… tháng ….. năm …… của ………….(1)…………..

  1. PHƯƠNG THỨC KIỂM ĐỊNH:
  2. Mẫu thử nghiệm: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

  1. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy:
  1. THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH:

……………………………………………………………………………………………………………………..

III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH:

  1. KẾT LUẬN:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được hoàn thành vào hồi….giờ…..phút ngày…..tháng……năm…….. và được lập thành …….. bản./.

NGƯỜI KIỂM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

 

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định.

mau pc25 nghi dinh 136

Tải xuống mẫu số PC25 nghị định 136

Tải về tài liệu mẫu số PC25 nghị định 136/2020/NĐ-CP MIỄN PHÍ bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC25 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Toàn bộ biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Biểu mẫu dùng trong PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  [CV 682 C07-P4,P7] Hướng dẫn áp dụng TCVN 3890:2023


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *