Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC26 – Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

Mẫu số PC26 Nghị định 136 – Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

PC26 nghị định 136 đơn đề nghị kiểm định phương tiện PCCC

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC26
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC26

……(1)……

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……….

 

Số: …. /………

ĐỀ NGHỊ
………………..(2)………………..

____________

Kính gửi: …………….(3)………………………

Tên đơn vị đề nghị: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….. Email: ……………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……. ngày ….. tháng …. năm …,

cơ quan cấp: …………………………………………………………………………………………….

Họ tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ………………… cấp ngày ….tháng……năm……..,

Đề nghị Quý cơ quan …………..(2)……………..cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………………..
…………………(4)………………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định;

(2) Ghi “Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” đối với trường hợp kiểm định kỹ thuật; ghi “Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” đối với trường hợp kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

(3) Cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

BẢNG THỐNG KÊ

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH (Kèm theo Văn bản đề nghị của ……….(1)…………… ngày ….. tháng ….. năm ………)

____________

mau pc26 nghi dinh 136

Tải về mẫu số PC26 nghị định 136

Tải về tài liệu mẫu số PC26 nghị định 136/2020/NĐ-CP MIỄN PHÍ bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC26 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Toàn bộ biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Danh sách biểu mẫu PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 cho đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Mẫu PC17 – Phương án chữa cháy của cơ sở


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *