Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC27 – Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

Mẫu số PC27 Nghị định 136 – Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC27 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC27
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC27

……(1)……

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

…………., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

Số: …. /………

ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

____________

Kính gửi: ………..(2)………….

Căn cứ kết quả kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày …. tháng …… năm…… của …(3) ……

Chúng tôi đề nghị ……..(2)…….. cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho phương tiện/lô phương tiện theo bảng thống kê kèm theo./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ……………….
………………(4)……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận kiểm định;

(3) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

BẢNG THỐNG KÊ

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Kèm theo Văn bản đề nghị ngày ……tháng…..năm……… của ……………(1)………….)

____________

mau pc27 nghi dinh 136

Tải về mẫu số PC27 nghị định 136

Tải về tài liệu mẫu số PC27 nghị định 136/2020/NĐ-CP [HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ] bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC27 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Xem danh sách biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Danh sách biểu mẫu PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 cho đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Thông Tư 06/2022/TT-BGDĐT: Hướng Dẫn PCCC Cho HSSV


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *