Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC28 – Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định PCCC

Mẫu số PC28 Nghị định 136 – Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định phòng cháy chữa cháy

Thông tin mẫu PC28 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC28
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC28


……(1)…………(2)……________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

BIÊN BẢN LẤY MẪU

_________

Vào hồi …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ……….tại: ……………………….

Chúng tôi gồm:

  1. Đại diện đơn vị kiểm định

– Ông/Bà: …………………………………….; Chức vụ: ………………………………..

– Ông/Bà: …………………………………….; Chức vụ: …………………………………

  1. Đại diện đơn vị đề nghị kiểm định:

– Ông/Bà: ………………………………..; Chức vụ: ……………………………………..

– Ông/Bà: ………………………………..; Chức vụ: ……………………………………..

Đã tiến hành kiểm đếm số lượng, lấy mẫu phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) để kiểm định (theo văn bản đề nghị ngày …… tháng …… năm …………), bao gồm:

  1. Phương pháp lấy mẫu: Theo TCVN ……………../QCVN ……………../Quy định kỹ thuật/Phương pháp ngẫu nhiên bảo đảm mẫu là đại diện cho lô phương tiện PCCC đề nghị kiểm định.
  2. Tình trạng mẫu:

– Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định.

– Số lượng phương tiện còn lại được niêm phong toàn bộ (có xác nhận của đại diện đơn vị lấy mẫu và đơn vị đề nghị kiểm định).

  1. Thời gian kết thúc lấy mẫu: Hồi……giờ…..phút ngày….. tháng …… năm………

Biên bản đã được các bên thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, được ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ……. (2)……

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

NGƯỜI LẤY MẪU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm định.

mau pc28 nghi dinh 136

Tải xuống mẫu số PC28 nghị định 136

Tải xuống tài liệu dạng word mẫu số PC28 nghị định 136/2020/NĐ-CP [HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ] bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC28 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Xem danh sách biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Danh sách biểu mẫu PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 cho đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm & dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Nghị Định 136/2020/NĐ-CP: Về Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật PCCC


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *