Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC29 – Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

Mẫu số PC29 Nghị định 136 – Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC29 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC29
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC29

 

……(1)……

……(2)……

________

Số: …. /KĐ-PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày ….tháng…..năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

 Xét đề nghị của …………(3)…………. về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số …………, ngày…… tháng ….. năm ………;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiên tại biên bản kiểm định ngày …. tháng …. năm…. của ……..(4)…….

……………………………….. (2) ……………………………..

CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện ……………(5)……………. ghi tại trang ……………. của …………………………………………….(6)………………………………………………………….

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./.

Nơi nhận:
– ……………………….;
– ……………………….;
– Lưu: ………………..
…………., ngày ….. tháng ….. năm ………
………………(7)……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu;

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên đơn vị cấp giấy chứng nhận kiểm định;

(3) Đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

(4) Đơn vị thực hiện kiểm định kỹ thuật;

(5) Phương tiện phòng cháy, chữa cháy đề nghị kiểm định;

(6) Tên và địa chỉ của đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

(7) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

BẢNG THỐNG KÊ

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số …………., ngày ……tháng…..năm………

của …………………(2)………….)

___________

mau pc29 nghi dinh 136

Tải xuống mẫu số PC29 nghị định 136

Tải xuống tài liệu dạng word mẫu số PC29 nghị định 136/2020/NĐ-CP [HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ] bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC29 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Xem danh sách biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Danh sách biểu mẫu PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 cho đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm & dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Mẫu PC23 – Đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *