Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC30 – Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC

Mẫu số PC30 Nghị định 136 – Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC30 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC30
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

 

ĐỀ NGHỊ

CẤP/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN

VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

____________

Kính gửi: ………………….(1)…………………..

  1. Họ và tên: …………………………………………………… Nam/Nữ: ………………..
  2. Sinh ngày ….. tháng ….. năm ………… Nơi sinh: …………………………………
  3. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………….
  4. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………….., cấp ngày …..tháng….. năm…..,
  5. Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..
  6. Số điện thoại: ………………………………………………………………………………..
  7. Trình độ chuyên môn (ghi rõ ngành đào tạo): …………………………………..
  8. Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp: …………………………………………………..

Đề nghị được cấp (hoặc cấp đổi/cấp lại) chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy trong các lĩnh vực: ………………..(2)……………………….. (có bảng khai kinh nghiệm công tác gửi kèm theo).

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung trên và cam kết hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……….
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

(2) Ghi lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy.

mau pc30 nghi dinh 136

Tải về mẫu số PC30 nghị định 136

Tải về tài liệu dạng word mẫu số PC30 nghị định 136/2020/NĐ-CP [HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ] bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC30 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Tổng hợp biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Danh sách các biểu mẫu PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 – PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm & dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH: Chế độ đối với người được điều động PCCC


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *