Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC31 – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn PCCC

Mẫu số PC31 Nghị định 136 – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC31 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC31
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

 

 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

_______________

  1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………….
  2. Quá trình hoạt động chuyên môn về phòng cháy và chữa cháy:
TT Thời gian Hoạt động phòng cháy và chữa cháy trong cơ quan, tổ chức Nội dung hoạt động phòng cháy và

chữa cháy

Tên cơ quan chủ đầu tư, địa điểm xây dựng
(1) (2) (3) (4) (5)
I Kinh nghiệm tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
1
2
II Kinh nghiệm tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy
1
2
III Kinh nghiệm tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy
1
2
IV Kinh nghiệm tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy
1
2
V Kinh nghiệm thi công về phòng cháy và chữa cháy
1
2

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

….., ngày…. tháng …. năm ……

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,

TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(Ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

….., ngày…. tháng …. năm ……

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Số thứ tự;

(2) Ghi rõ từ tháng, năm… đến tháng, năm…;

(3) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đã hoạt động;

(4) Ghi rõ tên công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và nội dung hoạt động phòng cháy và chữa cháy (thiết kế hoặc thẩm định hoặc thi công hoặc giám sát về phòng cháy và chữa cháy); vai trò chủ trì hay tham gia.

mau pc31 nghi dinh 136

Tải xuống mẫu số PC31 nghị định 136

Tải về tài liệu dạng word mẫu số PC31 theo nghị định 136/2020/NĐ-CP [HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ] bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC31 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Tổng hợp các biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Tổng hợp biểu mẫu PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 – PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm & dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  TCVN 12366-1:2022: Phương tiện bảo vệ cá nhân chữa cháy


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *