Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC33 – Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC

Mẫu số PC33 Nghị định 136 – Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC33 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC33
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC33

……..(1)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

 ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

_____________

Kính gửi: ………………(2)……………………..

…………………………………………………..(1)…..

Địa chỉ …………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………..Fax:

…………………..(3)………………..số:……………..

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: ….

Chức vụ: ……………………………………………..

CCCD/CMND/Hộ chiếu: ……………………………………cấp ngày:………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho: …………..(1)…………… trong các lĩnh vực sau: ………………………(4)…………………..

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xác nhận; đồng thời, có trách nhiệm thông báo kịp thời cho quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận./.

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……….
…………..(5)…………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(2) Cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy xác nhận;

(3) Ghi tên một trong những loại văn bản sau:

  • Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp;

(4) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy; kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy);

(5) Chức vụ của người đề nghị.

mau pc33 nghi dinh 136

Tải mẫu số PC33 nghị định 136

Tải về tài liệu dạng word mẫu số PC33 theo nghị định 136/2020/NĐ-CP [MIỄN PHÍ] bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC33 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Toàn bộ biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Tổng hợp danh sách biểu mẫu PCCC để xem toàn bộ biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 – PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm & dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Mẫu PC10 – Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *