Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC34 – Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC

Mẫu số PC34 Nghị định 136 – Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC34 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC34
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC34

……(1)……

……(2)……

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

Số: …/GXN-PCCC

GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số……../2020/NĐ-CP ngày ….tháng…..năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở;

 Xét đề nghị của: ………………………..(3)………………………………………….

……………………………………………(2)……………………………………………

XÁC NHẬN:

……………………………………………(3)……………………………………………

………….(4)………. số: ……………… cấp ngày …… tháng …… năm …………,

cơ quan cấp: ……………………………………………….

Trụ sở tại: ……………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: ………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………..

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ……………………, cơ quan cấp: …………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (theo danh mục kèm theo)./.

Nơi nhận:

– ……..(3)………..

– ……………………

– Lưu:……………

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……….
…………..(5)…………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ

ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Kèm theo Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ

phòng cháy và chữa cháy số …. /GXN-PCCC ngày …..tháng….. năm… của …….)

_______________

TT Ngành, nghề được phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và

chữa cháy

Mã ngành Ghi chú
1 ……….(6)………..
2
3
4

Ghi chú: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận;

(3) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Ghi tên một trong các loại văn bản sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký;

(6) Liệt kê các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy được phép kiểm định (đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy).

mau pc34 nghi dinh 136

Tải xuống mẫu PC34 nghị định 136

Tải về mẫu tài liệu dạng word mẫu số PC34 theo nghị định 136/2020/NĐ-CP [MIỄN PHÍ] bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC34 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Toàn bộ biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Danh sách biểu mẫu PCCC để xem toàn bộ biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu số PC01 đến mẫu số PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ giải đáp

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  QCVN 02:2020/BCA: Quy chuẩn về trạm bơm nước chữa cháy


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *