Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

QCVN 03:2021/BCA về: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

QCVN 03:2021/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

1. QCVN 03:2021/BCA là gì?

QCVN 03:2021/BCA là quy chuẩn quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định các PCCC được sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu trước khi đưa vào lưu thông tại Việt Nam.

2. Công bố QCVN 03:2021/BCA

QCVN 03:2021/BCA quy định Cục Cảnh sát PCCC và CNCH là cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy chuẩn này được ban hành năm 2021, quy định các phương tiện phải được kiểm định và công bố phù hợp quy định của quy chuẩn kỹ thuật này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Số hiệu: QCVN 03:2021/BCA Loại văn bản: Quy chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công an Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy
Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
28/6/2022
Người ký: * Tình trạng hiệu lực:
Còn hiệu lực

► Xem thêm:  TCVN 13334:2021 về: Xốp cách nhiệt polyurethane (PU)

3. Tải về QCVN 03:2021/BCA

Tải về QCVN 03:2021/BCA hoàn toàn miễn phí phiên bản [.doc + .pdf]. Nhấn [TẢI VỀ] ở bên dưới.

QCVN 03:2021/BCA.pdf

QCVN 03:2021/BCA.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

qcvn 03 2021

4. Nội dung QCVN 03:2021/BCA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

National Technical Regulations on Firefighting Apparatus

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU:

 • Phần 1. Quy định chung
 • Phần 2. Quy định về kỹ thuật
 • Phần 3. Quy định về quản lý
 • Phần 4. Tổ chức thực hiện

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu trước khi đưa vào lưu thông tại Việt Nam (tên và mã HS của các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn này).

1.1.2. Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng cho phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu dưới dạng hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam.

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước, nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

1.2.2. Cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

1.2.3. Cơ quan, tổ chức có liên quan về quản lý chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

1.3. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có):

 • TCVN 4208: 2009 – Bơm cánh – Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 9222: 2012 (ISO 9906: 1999) – Bơm cánh quay – Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực – Cấp 1 và Cấp 2.
 • TCVN 8531: 2010 (ISO 9905:1994) – Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm – Cấp I.
 • TCVN 12110: 2018 – Phòng cháy chữa cháy – Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
 • TCVN 5740 – Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.
 • TCVN 6379:1998 – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 5739 – Thiết bị chữa cháy đầu nối.
 • TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) – Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo.
 • TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) – Chữa cháy – bình chữa cháy có bánh xe- tính năng và cấu tạo.
 • TCVN 12314-1:2018 – Chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt.
 • TCVN 6102:1996 (ISO 7202:1987) Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Bột.
 • TCVN 7278-1:2003 (ISO 7302 – 1 : 1995) – Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước.
 • TCVN 7278-2:2003 (ISO 7203 – 2 : 1995) – Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng không hòa tan được với nước.
 • TCVN 9311-1:2012 – Yêu cầu thử nghiệm chịu lửa với các công trình xây dựng.
 • TCVN 9311-3:2012 (ISO 834-3:1994) – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm với các công trình xây dựng.
 • TCVN 9311-4:2012 (ISO 834-4:2000) – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải.
 • TCVN 9311-5:2012 (ISO 834-5:2000) – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải.
 • TCVN 9311-6:2012 (ISO 834-6:2000) – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm.
 • TCVN 9311-7:2012 (ISO 834-7:2000) – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột.
 • TCVN 9311-8:2012 (ISO 834-8:2000) – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải.
 • TCVN 9383:2012 – Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy.
 • TCVN 7568-2:2013 (ISO 7240-2:2003) – Hệ thống báo cháy – Phần 2: Trung tâm báo cháy
 • TCVN 7568-7:2015 (ISO 7240-7:2011) – Hệ thống báo cháy – Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng tán xạ hoặc ion hóa.
 • TCVN 7568-5:2013 (ISO 7240-5:2003) – Hệ thống báo cháy – Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm.
 • TCVN 7568-10:2015 (ISO 7240-10:2012) – Hệ thống báo cháy – Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm.
 • TCVN 7568-12:2015 (ISO 7240-12:2014) – Hệ thống báo cháy – Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học.
 • TCVN 7568-15:2015 (ISO 7240-15:2014) – Hệ thống báo cháy – Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt.
 • TCVN 7568-8:2015 (ISO 7240-8:2014) – Hệ thống báo cháy – Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt.
 • TCVN 7568-3:2015 (ISO 7240-3:2010) – Hệ thống báo cháy – Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh.
 • TCVN 7568-11:2015 (ISO 7240-11:2011) – Hệ thống báo cháy – Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy.
 • TCVN 7568-23:2016 (ISO 7240-23:2013) – Hệ thống báo cháy – Phần 23: Thiết bị báo động qua thị giác.
 • TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1 : 2006) – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung.
 • TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9 : 2006) – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea.
 • TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13 : 2005) – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13 : Khí chữa cháy IG – 100.
 • TCVN 7336:2003 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động -Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

TCVN 7336 – TCVN 7161 ĐÃ CÓ NHỮNG VĂN BẢN MỚI!

 • TCVN 7161-1:2022 (ISO 14520-1:2015) về Hệ thống chữa cháy bằng khí
 • TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019) về Hệ thống chữa cháy bằng khí
 • TCVN 7336:2021 PCCC Hệ thống chữa cháy tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 • TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1:2004) – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler.
 • TCVN 6305-7:2006 (ISO 6182-7:2004) – Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFP).
 • TCVN 6305-9:2013 (ISO 6182-9:2005 – Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương.
 • TCVN 6305-10:2013 (ISO 6182-10:2006) – Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà.
 • TCVN 6305-2:2007 (ISO 6182-2:2005) – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước.
 • TCVN 6305-5:2009 (ISO 6182-5:2006) – Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn.
 • TCVN 12653-1:2019 – Ống và phụ tùng đường ống cpvc dùng trong hệ thống sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 12653-2:2019 – Ống và phụ tùng đường ống cpvc dùng trong hệ thống sprinkler tự động – Phần 2: Phương pháp thử
 • TCVN 12366:2018 (ISO 11999-3:2015) – Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – quần áo chống nóng và chống cháy tại các công trình – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000) – Quần áo bảo vệ chống nóng và chống cháy. Phương pháp thử lan truyền cháy có giới hạn.
 • TCVN 7206:2002 (ISO 17493:2000) – Quần áo và thiết bị bảo vệ chống nóng. Phương pháp thử độ bền nhiệt đối lưu sử dụng lò tuần hoàn dòng khí nóng.
 • TCVN 12366-3:2018 (ISO 11999-3:2015) – Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình – Phần 3: Quần áo.
 • TCVN 12366-5:2019 (ISO 11999-5:2015) – Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình – Phần 5: Mũ bảo vệ.
 • TCVN 12367:2018 – Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Ủng chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • TCVN 7651:2007 (ISO 20344: 2004) – Phương tiện bảo vệ cá nhân – Phương pháp thử giày ủng.
 • TCVN 7652:2007 (ISO 20345: 2004) – Phương tiện bảo vệ cá nhân – Giày ủng an toàn.
 • QCVN 06:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (đã bị thay thế bằng QCVN 06:2022/BXD)
 • QCVN 02:2020/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy.

…….

./.

Xem thêm QCVN về phòng cháy mới nhất

Truy cập link này để xem và cập nhật các QCVN về phòng cháy và chữa cháy mới nhất.

Liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  QCVN 02:2020/BCT: An toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *