Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND Bình Dương Quy định an toàn PCCC

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND Bình Dương: Quy định an toàn về PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và kết hợp sản xuất, kinh doanh

*Tên đầy đủ: Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1. Quyết định 05/2022/QĐ-UBND Bình Dương là gì?

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND Bình Dương là quyết định quy định trách nhiệm và nội dung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Ban hành quyết định 05/2022/QĐ-UBND BD

Ngày 22/01/2022, ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương Quyết định công bố: Đang cập nhật
 Số hiệu: 05/2022/QĐ-UBND Ngày đăng công bố: Đang cập nhật
 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Minh
 Ngày ban hành: 22/01/2022 Ngày có hiệu lực: 15/02/2022
 Lĩnh vực: An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

DỊCH VỤ PCCC TẠI BÌNH DƯƠNG!

  • Nạp bình chữa cháy
  • Bảo trì hệ thống PCCC
  • Tư vấn Lắp chống sét
  • Thẩm duyệt PCCC

3. Tải về QĐ 05/2022/QĐ-UBND Bình Dương

Tải về QĐ 05/2022/QĐ-UBND Bình Dương hoàn toàn miễn phí phiên bản .pdf. Nhấn [TẢI VỀ] ở bên dưới.

QĐ 05/2022/QĐ-UBND.pdf

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

qd 05 2022 ubnd binh duong

4. Nội dung QĐ 05/2022/QĐ-UBND Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa chảy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-CAT-PC07 ngày 14 tháng 01 năm 2022.

QUY ĐỊNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định trách nhiệm và nội dung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Các nhà thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN 06:2021/BXD chuẩn quy kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (sau đây viết tắt là QCVN 06:2021/BXD), gồm: Nhà ở riêng lẻ có chiều cao trên 06 tầng hoặc có trên 1 tầng hầm; nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh có chiều cao từ 06 tầng trở xuống hoặc có không quá 01 tầng hầm nhưng diện tích dùng để ở chiếm không đến 70% so với tổng diện tích sàn xây dựng của nhà, thực hiện bổ sung theo các yêu cầu tại Quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 2. Các căn hộ trong nhà chung cư, nhà tập thể không bắt buộc áp dụng quy định này.

2. Các căn hộ trong nhà chung cư, nhà tập thể không bắt buộc áp dụng quy định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1, Nhà ở riêng lẻ (hay nhà ở hộ gia đình) là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

2. Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là nhà ở riêng lẻ, ngoài phần diện tích để ở còn sử dụng một phần diện tích để làm nơi sản xuất, kinh doanh (cửa hàng buôn bán, dịch vụ văn phòng, nhà trọ, khách sạn, cơ sở sản xuất và các dịch vụ khác) hoặc công trình phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh.

3. Nhà được thiết kế có công năng sử dụng khác nhau (để ở và sản xuất, kinh doanh) khi diện tích sàn xây dựng dùng cho một công năng bất kỳ không vượt quá 70% diện tích sàn xây dựng của nhà (không bao gồm các diện tích sàn dùng cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và đỗ xe) được xác định là nhà hỗn hợp và phải áp dụng các quy định về an toàn cháy đối với nhà hỗn hợp theo QCVN 06:2021.

4. Tổng diện tích sàn xây dựng của nhà là tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum.

5. Diện tích sản của một tầng là diện tích sản xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tưởng chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của logia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy và các yêu cầu về điều kiện theo từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh phù hợp theo thời điểm xây dựng, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng và đưa nhà, công trình vào hoạt động theo quy định của pháp luật; đồng thời, tuân thủ các yêu cầu để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo Quy định này.

2. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo hướng ổn định, phù hợp với quy hoạch từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển của tỉnh Bình Dương.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn sản xuất, kinh doanh của người dân.

Chương II

AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH

…………….

./.

► Xem thêm:  TCVN 7161-1:2022 (ISO 14520-1:2015) về Hệ thống chữa cháy bằng khí

Xem thêm quyết định PCCC mới nhất

Click vào đây để xem và cập nhật các QĐ/Quyết định về phòng cháy và chữa cháy mới nhất.

Quý khách hàng cần tư vấn, báo giá sản phẩm, dịch vụ PCCC tại Bình Dương, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  QCVN 06:2022/BXD: An toàn cháy cho nhà và công trình (2022)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *