Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

TCVN 12360:2021: Bình chữa cháy mini – Yêu cầu kỹ thuật & phương pháp thử

TCVN 12360:2021: Về PCCC: Bình chữa cháy mini – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

1. TCVN 12360:2021 là gì?

TCVN 12360:2021 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các bình chữa cháy mini sử dụng một lần với vỏ làm bằng kim loại, có thể tích chất chữa cháy không quá 950 ml hoặc khối lượng chất chữa cháy không quá 950g, sử dụng chất chữa cháy dạng dung dịch gốc nước, bột chữa cháy, chất chữa cháy sạch để sử dụng trên các phương tiện giao thông hoặc hộ gia đình để chữa cháy cho các đám cháy loại nhỏ, đám cháy dầu mỡ của động vật hay thực vật.

2. Công bố TCVN 12360:2021

TCVN 13260:2021 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi bổ sung (nếu có).

  • TCVN 6102 (ISO 7202), Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Bột.
  • TCVN 7026 (ISO 7165), Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo.
  • TCVN 7278 (ISO 7203) (Tất cả các phần), Chất chữa cháy. Chất tạo bọt chữa cháy;
  • TCVN 7790-1 (ISO 2859-1) Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 1: Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô.
  • TCVN 7161 (ISO 14520) (Tất cả các phần), Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.
  • TCVN 4878 (ISO 3941), Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy.
 Số hiệu: TCVN 12360:2021 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
 Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy
 Ngày ban hành: 2021 Hiệu lực: *
 Người ký: * Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

► Xem thêm:  Mẫu PC05 – Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

3. Tải về TCVN 12360:2021

Tải về TCVN 12360:2021 có trị giá 150,000đ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ phiên bản PDF. Nhấn [TẢI VỀ] ở bên dưới.

TCVN 12360:2021.pdf

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

TCVN 12360 2021

4. Nội dung TCVN 12360:2021

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY MINI – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Fire fighting – Small fire extinguisher – Technical requirements and test methods

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các bình chữa cháy mini sử dụng một lần với vỏ làm bằng kim loại, có thể tích chất chữa cháy không quá 950 ml hoặc khối lượng chất chữa cháy không quá 950g, sử dụng chất chữa cháy dạng dung dịch gốc nước, bột chữa cháy, chất chữa cháy sạch để sử dụng trên các phương tiện giao thông hoặc hộ gia đình để chữa cháy cho các đám cháy loại nhỏ, đám cháy dầu mỡ của động vật hay thực vật.

Yêu cầu tối thiểu đối với hiệu quả chữa cháy là bắt buộc dập tắt đám cháy thử loại A, B và F được nêu tại Phụ lục H.

CHÚ THÍCH: Phân loại đám cháy theo TCVN 4878 (ISO 3941).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi bổ sung (nếu có).

TCVN 6102 (ISO 7202), Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Bột.

TCVN 7026 (ISO 7165), Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo.

TCVN 7278 (ISO 7203) (Tất cả các phần), Chất chữa cháy. Chất tạo bọt chữa cháy;

TCVN 7790-1 (ISO 2859-1) Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 1: Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô.

TCVN 7161 (ISO 14520) (Tất cả các phần), Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.

TCVN 4878 (ISO 3941), Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

…….

./.

► Xem thêm:  Mẫu PC28 – Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định PCCC

Xem thêm TCVN về phòng cháy mới nhất

Click tại đây để xem và cập nhật các Tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy mới nhất.

Liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *