Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

TCVN 12366-2:2022: Phương tiện bảo vệ cá nhân chữa cháy – P2

TCVN 12366-2:2022 ISO 11999-2:2015 Phương Tiện Bảo Vệ Cá Nhân Cho Người Chữa Cháy – Phần 2: Tính Tương Thích

Tên đầy đủ: TCVN 12366-2:2022 ISO 11999-2:2015 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình – Phần 2: Tính tương thích

1. TCVN 12366-2:2022 là gì?

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12366-2:2022 là tiêu chuẩn quy định tính tương thích cho các phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) cho người chữa cháy, những người có nguy cơ tiếp giáp với mức nhiệt cao và/ hoặc lửa trong khi chữa cháy xảy ra trong các công trình.

2. Công bố TCVN 12366-2:2022

TCVN 12366-2:2022 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 11999-2:2015.

TCVN 12366-2:2022 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 12366 (ISO 11999), Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình gồm các tiêu chuẩn sau:

– TCVN 12366-1:2022 (ISO 11999-1:2015), Phần 1: Yêu cầu chung

– TCVN 12366-2:2022 (ISO 11999-2:2015), Phần 2: Tính tương thích

– TCVN 12366-3:2018 (ISO 11999-3:2015), Phần 3: Quần áo

– TCVN 12366-5:2019 (ISO 11999-5:2015), Phần 5: Mũ bảo vệ

► Xem thêm:  TCVN 13455:2022 về PCCC: Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động

TCVN 12366 2 2022

3. Tải về TCVN 12366-2:2022

Tải về TCVN 12366-2:2022 [MIỄN PHÍ] phiên bản định dạng [.pdf]. Nhấn TẢI VỀ ở bên dưới.

TCVN 12366-2:2022.pdf

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

TCVN LIÊN QUAN!

  • TCVN 12366-1:2022: Phương tiện bảo vệ cá nhân chữa cháy

4. Nội dung TCVN 12366-2:2022

Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho ngườichữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình – Phần 2: Tính tương thích

PPE for Firefighters – Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures – Part 2: Compatibility

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định tính tương thích cho các phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) cho người chữa cháy, những người có nguy cơ tiếp giáp với mức nhiệt cao và/ hoặc lửa trong khi chữa cháy xảy ra trong các công trình.

Tiêu chuẩn này bao gồm các phương pháp thử nghiệm tính tương thích trong phòng thí nghiệm và các quy trình thử nghiệm tính tương thích bao gồm việc xác định bất kỳ giới hạn nào mà người mặc phải thực hiện.

CHÚ THÍCH: Khi có nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và an toàn khiến cần phải mặc hoặc sử dụng đồng thời nhiều hơn một loại phương tiện bảo vệ cá nhân thì phương tiện đó phải tương thích và tiếp tục có hiệu quả chống lại nguy cơ hoặc rủi ro được đề cập.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được trích dẫn một cách chính xác trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi ngày tháng chỉ bản được nêu sẽ được áp dụng.

Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham thảo (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng. TCVN 11588-5:2016 (ISO 17491-5:2016), Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử đối với phương tiện bảo vệ cá nhân hóa chất – Phần 5: Xác định khả năng chống thấm bằng thử nghiệm phun chất lỏng (thử nghiệm phun với ma nơ canh)

TCVN 12366-1:2022 (ISO 11999-1:2015), Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Các phương pháp thử nghiệm và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/ hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình – Phần 1: Yêu cầu chung ISO 6330, Textiles – Domestic washing and drying procedures for textile testing (Vật liệu dệt – Quy trình giặt và làm khô tại gia đình để thử vật liệu dệt)

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 12366-1:2022 (ISO 11999-1) và các thuật ngữ, định nghĩa sau:

………

► Xem thêm:  TCVN 13657-1:2023 – Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao (2023)

Xem tất cả tiêu chuẩn Quốc Gia khác

Bấm vào đây để xem và cập nhật các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy mới nhất.

Liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *