Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

TCVN 13316-1:2021 về Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy

TCVN 13316-1:2021 về Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử

1. TCVN 13316-1:2021 là gì?

Tiêu chuẩn Quốc gia 13316-1:2021 là tiêu chuẩn quy định yêu cầu chung và phương pháp thử xe ô tô chữa cháy. Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho tất cả các loại xe ô tô chữa cháy.

2. Công bố TCVN 13316-1:2021

Tiêu chuẩn này được ban hành vào ngày 01/01/2021, và có hiệu lực từ ngày 05/05/2021 về việc xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể cho các loại xe ô tô chữa cháy.

Tiêu chuẩn này có 6 phần:

 • Phần 1. Phạm vi áp dụng, áp dụng cho tất cả các loại xe ô tô chữa cháy.
 • Phần 2. Tài liệu viện dẫn.
 • Phần 3. Thuật ngữ và định nghĩa.
 • Phần 4. Phân loại và mã kiểu loại.
 • Phần 5. Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • Phần 6. Phương pháp thử nghiệm.
 Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN Số công báo: 1088/QĐ-BKHCN
 Số hiệu: 13316-1:2021 Ngày đăng công báo: 05/05/2021
 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Người ký: Đang cập nhật
 Ngày ban hành: 01/01/2021 Ngày có hiệu lực: 05/05/2021
 Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

CẬP NHẬT: Phát hành TCVN 13316-2:2022 TCVN 13316-3:2022 . Phát hành năm 2022.

VĂN BẢN THUỘC TCVN 13316 (TỔNG HỢP)

 • TCVN 13316-1:2021 – Xe ô tô chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử
 • TCVN 13316-2:2022 – Xe ô tô chữa cháy – Phần 2: Xe chữa cháy có xi téc
 • TCVN 13316-3:2022 – Xe ô tô chữa cháy – Phần 3: Xe chữa cháy hóa chất bọt

3. Tải về TCVN 13316-1:2021

Tải về TCVN 13316-1:2021 hoàn toàn miễn phí bản [PDF]. Nhấn TẢI VỀ ở bên dưới.

TCVN 13316-1:2021.pdf

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

tcvn 13316 1 2021

4. Nội dung TCVN 13316-1:2021

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13316-1:2021

Xuất bản lần 1

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – XE Ô TÔ CHỮA CHÁY – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Fire protection – Fire fighting vehicles – Part 1: General requirement – Test methods

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu chung và phương pháp thử xe ô tô chữa cháy.

Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho tất cả các loại xe ô tô chữa cháy.

Tiêu chuẩn này không quy định yêu cầu kỹ thuật cho động cơ và khung xe ô tô.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này, đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 • TCVN 1517, Quy tắc viết và quy tròn số
 • TCVN 6211 (ISO 3833), Phương tiện giao thông đường bộ – Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 6528 (ISO 612), Phương tiện giao thông đường bộ – Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo – Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 6529 (ISO 1176), Phương tiện giao thông đường bộ – Khối lượng – Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu.
 • TCVN 7271, Phương tiện giao thông đường bộ – Ô Tô – Phân loại theo mục đích sử dụng.
 • TCVN 4054, Đường Ô Tô – Yêu cầu thiết kế.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

 • Tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa tại TCVN 6211 (ISO 3833) và TCVN 7271.
 • Các thuật ngữ về kích thước của xe được định nghĩa tại TCVN 6528 (ISO 612).
 • Các thuật ngữ về khối lượng của xe được định nghĩa tại TCVN 6529 (ISO 1176).
 • Tiêu chuẩn này áp dụng một số thuật ngữ và định nghĩa.

…………..

► Xem thêm:  Thông Tư 150/2020/TT-BCA Trang Bị Phương Tiện Phòng Cháy Chữa Cháy

TCVN về phòng cháy mới nhất

Bấm vào đây để xem và cập nhật các tiêu chuẩn Quốc Gia về phòng cháy và chữa cháy mới nhất.

Liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *