Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

TCVN 13334:2021 về: Xốp cách nhiệt polyurethane (PU)

TCVN 13334:2021 về Xốp cách nhiệt polyurethane (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy – Yêu cầu an toàn trong sản xuất

1. TCVN 13334:2021 là gì?

Tiêu chuẩn Quốc gia 13334:2021 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về an toàn trong sản xuất xốp cách nhiệt polyurethan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy.

2. Công bố TCVN 13334:2021

Cụ thể, ngày 8/6/2021, Bộ KHCN đã ban hành quyết định số 1500/QĐ-BKHCN v/v công bố TCVN TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyurethane (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy – Yêu cầu về an toàn trong sản xuất.

Đối tượng áp dụng chính là các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất xốp cách nhiệt PU sử dụng chất trợ nở có tính cháy như cyclo pentan, methyl formate,…

Áp dụng tiêu chuẩn này là cơ sở để các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt tiêu chuẩn hóa và quy trình hóa cụ thể các biện pháp, hoạt động đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, tăng cường an toàn và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sử dụng chất trợ nở có tính cháy.

 Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN Số công báo: 1500/QĐ-BKHCN
 Số hiệu: 13334:2021 Ngày đăng công báo: 06/08/2021
 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Người ký: Đang cập nhật
 Ngày ban hành: 06/08/2021 Ngày có hiệu lực: 06/08/2021
 Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

3. Sửa lỗi chính tả

Cụ thể, theo PCCC Thành Phố Mới thì tiêu chuẩn này đã bị sai chính tả về thành phần hóa học của các chất. Chúng tôi sẽ sửa lại và ghi chú xuống dưới như sau:

  • POLYURETAN » POLYURETHANE
  • isocyanat » isocyanatee
  • hydroclorofluorocacbon » hydro clorofluorocacbon
  • metyl format » methyl formate

► Xem thêm:  TCVN 13333:2021 về Hệ thống chữa cháy bằng Sol – Khí

4. Tải về TCVN 13334:2021

Tải về miễn phí TCVN 13334:2021 cả [bản pdf + bản word .doc]. Nhấn [TẢI VỀ] ở bên dưới.

TCVN 13334:2021.pdf

TCVN 13334:2021.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

tcvn 13334 2021

5. Nội dung TCVN 13334:2021

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13334:2021

XỐP CÁCH NHIỆT polyurethane (PU) SỬ DỤNG CHẤT TRỢ NỞ DỄ CHÁY – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT

Polyurethane insulation foam using flammable blowing agents – Safety requirements for production

 

Lời nói đầu

TCVN 13334:2021 do Cục Biến đổi Khí hậu biên soạn. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Xốp cách nhiệt polyurethane (PU) được sử dụng rất phổ biến trong cuộc sống. Xốp cách nhiệt PU được sản xuất từ các isocyanate, polyol, chất xúc tác amin và chất trợ nở (chất tạo xốp). Chất trợ nở được sử dụng phổ biến trong sản xuất xốp cách nhiệt PU là hydro clorofluorocacbon (HCFC), chủ yếu là HCFC-141b (CH3CCl2F).

Do HCFC là chất làm suy giảm tầng ozon và là khí nhà kính có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu (GWP) gấp từ vài trăm đến vài ngàn lần so với khí cacbon dioxit (CO2) nên sử dụng HCFC trong sản xuất xốp cách nhiệt dần dần bị loại trừ và thay thế bằng các chất trợ nở dễ cháy như cyclo pentan (C5H10), methyl formate (HCOOCH3).

Do các chất trợ nở dễ cháy nên yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất xốp cách nhiệt PU. Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm đưa ra các tiêu chí liên quan đến bảo đảm an toàn trong sản xuất xốp cách nhiệt PU.

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn trong sản xuất xốp cách nhiệt polyurethane (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

TCVN 3288:1979 Hệ thống thông gió – Yêu cầu chung

TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng

TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999) Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCVN 10262:2014 Bồn thép chứa chất lỏng cháy được và chất lỏng dễ cháy

TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011) Khí quyển nổ – Phần 0: Thiết bị – Yêu cầu chung

IEC 60079-10 Explosive atmospheres – Part 10: Classification of areas – Explosive gas atmospheres (Khí quyển nổ – Phần 10: Phân loại khu vực – Khí quyển khí nổ)

IEC 60079-14 Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and erection (Khí quyển nổ – Phần 14: Thiết kế, lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện )

3 Thuật ngữ, định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ, định nghĩa sau.

3.1 Xốp cách nhiệt polyurethane (polyurethane insulation foam)

Vật liệu chất dẻo xốp cứng với cấu trúc lỗ dựa trên polyurethane được tạo thành từ phản ứng xúc tác của các hợp chất isocyanate và polyol, giãn nở nhờ chất trợ nở.

3.2 Chất trợ nở (blowing agents)

Chất có khả năng tạo ra cấu trúc xốp thông qua quá trình tạo bọt trong các loại vật liệu trải qua quá trình hoá cứng hoặc chuyển pha.

3.3 Chất trợ nở dễ cháy dùng trong sản xuất xốp cách nhiệt PU (flammable blowing agents for PU insulation foam production)

Chất trợ nở có điểm chớp cháy nhỏ hơn -32 oC dùng trong sản xuất xốp cách nhiệt PU.

CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục A thông tin về một số chất trợ nở dễ cháy điển hình dùng trong sản xuất xốp cách nhiệt PU.

3.4 Giới hạn nổ dưới (LEL) [Lower explosive limit (LEL)]

Nồng độ tối thiểu của một loại khí hoặc hơi dễ cháy đặc biệt cần thiết để hỗ trợ quá trình đốt cháy của nó trong không khí.

4 Quy định chung

4.1 Cơ sở sản xuất xốp cách nhiệt PU có sử dụng chất trợ nở dễ cháy (sau đây gọi là cơ sở sản xuất) phải biết rõ được các tính chất hóa học nguy hiểm của các chất trợ nở dễ cháy và phải có kế hoạch/ biện pháp phòng ngừa và xử lý sự cố nguy hại xảy ra đối với từng loại hóa chất này, đồng thời có trách nhiệm cung cấp những thông tin nguy hiểm về loại chất trợ nở khi có yêu cầu.

4.2 Cơ sở sản xuất phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn hóa chất, bao gồm các yếu tố như kế hoạch/biện pháp phòng ngừa ứng phó khẩn cấp với sự cố hoá chất. Các rủi ro phát sinh từ những mối nguy hại của chất trợ nở dễ cháy phải được đánh giá, có tính đến các điều kiện công việc và nhân sự có liên quan. Cần thiết lập các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa phù hợp để loại bỏ hoặc hạn chế các rủi ro; thực hiện theo dõi và đánh giá thường xuyên tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa. Người lao động cần được cung cấp các thông tin về các mối nguy hại có liên quan, các biện pháp an toàn trong quá trình làm việc và được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất phù hợp.

4.3 Tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi cơ sở sản xuất, người sử dụng lao động cần xem xét, bổ sung các thông tin trong kế hoạch đảm bảo an toàn hóa chất, bao gồm các yếu tố như điều tra sự cố, kiểm tra sức khoẻ cho người lao động.

4.4 Tại mỗi phân xưởng, kho hàng có hoạt động liên quan đến chất trợ nở dễ cháy phải đảm bảo an toàn cháy theo quy định hiện hành, phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định của TCVN 3890:2009 có Bảng hướng dẫn cụ thể quy trình và thao tác vận hành an toàn.

4.5 Phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản phương tiện bảo hộ cá nhân. Không sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân đã bị hỏng.

4.6 Cơ sở sản xuất sử dụng chất trợ nở dễ cháy phải có trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và môi trường.

4.8 Tất cả các trường hợp tai nạn lao động, sự cố xảy ra do hóa chất đều phải được xử lý kịp thời, khai báo, điều tra, lập biên bản và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

4.9 Trong trường hợp xảy ra sự cố hóa chất, (cháy, nổ,…) người chịu trách nhiệm được giao về ứng phó sự cố hoặc lãnh đạo cơ sở nơi xảy ra tai nạn phải báo ngay cơ quan có thẩm quyền, thực hiện cứu nạn, cứu hộ theo quy định hiện hành.

Chỉ những người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của hóa chất có tính cháy, đã được huấn luyện, đào tạo phương pháp xử lý và có đủ phương tiện bảo vệ cá nhân mới được xử lý sự cố.

………………..

► Xem thêm:  Mẫu PC35 – Quyết định thu hồi điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Cập nhật thêm TCVN về phòng cháy

Bấm vào đây để xem nội dung cập nhật về các THÔNG TƯ – QCVN và TCVN về PCCC được cập nhật mới nhất và liên tục.

Liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *