Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng

TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

1. TCVN 9385:2012 là gì?

TCVN 9385:2012 là tiêu chuẩn đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những chỉ dẫn cho việc chống sét đối với các trường hợp đặc biệt như kho chứa chất nổ, những công trình tạm như cần cẩu, khán đài bằng kết cấu khung thép, và các chỉ dẫn chống sét cho các hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các công trình khai thác dầu, khí trên biển, các công trình đặc biệt hay áp dụng các công nghệ chống sét khác.

2. Công bố TCVN 9385:2012

TCVN 9385:2012 do Viện KH&CN Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ KH&CN công bố.

 Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN Số công báo: *
 Số hiệu: 9385:2012 Ngày đăng công báo: *
 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Quốc gia Người ký: Đã biết
 Năm ban hành: 2012 Thời gian có hiệu lực: 2012
 Lĩnh vực: Chống sét/Xây dựng Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

3. Tiêu chuẩn chống sét mới nhất

TCVN 9385:2012 là tiêu chuẩn chống sét mới nhất

TCVN 9385 2012 là TCVN 9385 mới nhất được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn này tương đương với tiêu chuẩn BS 6651:1999 | MOD – Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo

4. Tải về TCVN 9385:2012

Tải về máy TCVN 9385 2012 [TCVN 9385 MỚI NHẤT] với dạng file [PDF BẢN ĐẸP + WORD] theo link bên dưới.

TCVN 9385:2012.pdf (bản gốc)

TCVN 9385:2012.pdf (bản đẹp)

TCVN 9385:2012.pdf (bản word)

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

NỘI DUNG LIÊN QUAN TCVN 9385:2012:

  • Quy định lắp đặt chống sét
  • Quy định kiểm định chống sét
  • TCVN 9385:2012 còn hiệu lực không?

THAM KHẢO DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:

  • Thi công chống sét
  •   Kiểm định chống sét
Lên trên

TCVN 9385 2012

5. Nội dung TCVN 9385:2012

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9385:2012

BS 6651:1999

CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Protection of structures against lightning – Guide for design, inspection and maintenance

Lời nói đầu

TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9385:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những chỉ dẫn cho việc chống sét đối với các trường hợp đặc biệt như kho chứa chất nổ, những công trình tạm như cần cẩu, khán đài bằng kết cấu khung thép, và các chỉ dẫn chống sét cho các hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử.

1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các công trình khai thác dầu, khí trên biển, các công trình đặc biệt hay áp dụng các công nghệ chống sét khác.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • BS 7430:1998, Code of practice for earthing.
  • BS 923-2:1980, Guide on high-voltage testing techniques.
  • BS 5698-1, Guide to pulse techniques and apparatus – Part 1: Pulse terms and definitions.
  • UL 1449:1985, Standard for safety for transient voltage surge suppressors.
  • ITU-T K.12 (2000), Characteristics of gas discharge tubes for the protection of telecommunications installations.

► Xem thêm:  Thông tư 149/2020/TT-BCA: về Hướng Dẫn Thi Hành Luật PCCC

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Hệ thống chống sét (Lightning protection system)

Toàn bộ hệ thống dây dẫn được sử dụng để bảo vệ một công trình khỏi tác động của sét đánh.

3.2. Bộ phận thu sét (Air termination network)

Một bộ phận của hệ thống chống sét nhằm mục đích thu hút sét đánh vào nó.

3.3. Mạng nối đất (Earth termination network)

Một bộ phận của hệ thống chống sét nhằm mục đích tiêu tán dòng điện sét xuống đất.

3.4. Dây xuống (Down conductor)

Dây dẫn nối bộ phận thu sét và mạng nối đất.

3.5. Cực nối đất (Earth electrode)

Bộ phận hoặc nhóm các bộ phận dẫn điện có tiếp xúc với đất và có thể truyền dòng điện sét xuống đất.

3.6. Cực nối đất mạch vòng (Ring earth electrode)

Cực nối đất tạo ra một vòng khép kín xung quanh công trình ở dưới hoặc trên bề mặt đất, hoặc ở phía dưới hoặc ngay trong móng của công trình.

3.7. Cực nối đất tham chiếu (Reference earth electrode)

Cực nối đất có thể tách hoàn toàn khỏi mạng nối đất để dùng vào mục đích đo đạc kiểm tra.

3.8. Điện cảm tự cảm (Self-inductance)

Đặc trưng của dây dẫn hoặc mạch tạo ra trường điện từ ngược khi có dòng điện thay đổi truyền qua chúng.

Điện cảm tự cảm của một dây dẫn hoặc mạch tạo ra thế điện động được tính từ công thức:

…………

./.

► Xem thêm:  Mẫu PC27 – Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

Nội dung liên quan TCVN này

Truy cập thư mục: CHỐNG SÉT để tham khảo thêm các thông tin khác liên quan đến tiêu chuẩn này.

Nếu cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm các thông tin khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *